Agnita


  

         Galerie foto

Agnita (jud. Sibiu). Spre vest, către satul Dealul Frumos, este înălţimea Lempesch, cu cota 639, unde este semnalată o cetate de pământ (Ř = 70 m), cu şanţ (adâncime între 1,50-2,50 m). O ridicătură circulară (Ř = 10 m) este identificată înspre nord. Cetatea de pământ a fost presupusă ca funcţionând în acest interval al sec. XIII-XIV. Din valul ei de pământ provine o spadă datată după mijlocul sec. al XIV-lea (K. Horedt, Spätmittelalterliche Erdburgen aus Siebenbürgen, în vol. Untersuchungen zur Frühgeschichte Siebenbürgens. Bucureşti, 1958, p. 150-151; Gh. Anghel, Cetăţi medievale din Transilvania. Bucureşti, 1972, p. 12; M. Rill, în FVL, nr. 2, 1983, p. 82; P. Beşliu Munteanu, Fortificaţii – sisteme de fortificaţii la marginea sudică a Transilva­niei (secolele XIV-XVI). Teză de doctorat. Sibiu, 2001, p. 34).

 

 

 

 

 

Transilvania