Arcuş


Galerie foto

         Arcuş (jud. Covasna). Amplă incintă pentagonală aflată Ón jurul biserici unitariene. Pe toate laturile sunt vizibile guri de tragere Ón dreptul fostului drum de strajă. Pe nord, există inscripţie grafitate care menţionează anii 1639 şi 1640.

        Turnurile sunt dispuse la fiecare colţuri. Trei dintre ele (nord-vest, est) sunt poligonale, cu muchie Ón ax, celelalte două (sud şi sud-vest) patrulatere. Nu există informaţii certe de istorie militară.

 

 

 

 

 

 

 

 

Transilvania