Bistriţa


Galerie foto

Bistriţa (jud. Bistriţa-Năsăud).

Cetate situată pe dealul Burg (681 m), de la nord-est de oraş. Dezvoltată de-a lungul unei muchii uşor şerpuite, cu axa mare de 650 m şi lăţimea maximă de 100 m. Are incintă de zid (gr = 1,20 m), dublată de şanţuri (l = 3 m), la o depărtare de 13-15 m. Un turn pare să fi fost identificat în partea de sud, la cota cea mai ridicată. În extrema opusă a fost observat mult cărbune, iar în partea centrală o movilă. Materialul de construcţie a fost piatra de râu şi carieră. Tot la mijloc a fost un loc în care trebuie să fi fost cisterna (dat ca „bazin de colectare a apei”). În interior au fost descoperite circa 50 de urme ce pot aparţine unor locuinţe repartizate pe terase, cu materiale arheologice din sec. XIII-XIV. Doar patru dintre ele (4 x 4 – 4 x 5 m, gr zidurilor = 1,50-1,80 m, cu urme de cărămizi) au fost golite şi au prezentat urme de vetre de foc. Pe o podea a fost găsită o monedă de la Ştefan al V-lea (1272). Posibil să fi funcţionat până către mijlocul sec. al XV-lea. Sondaje arheologice din anii 1967 (Şt. Dănilă, în File de Istorie, 2, 1972, p. 70-77).

Menţionarea unui comite la 1274 pare a confirma deja prezenţa unei cetăţi. Tătarii au afectat localitatea la 1285, dar nu cunoaştem dacă şi cetatea. Până la apariţia centurii urbane în sec. al XV-lea, atestările documentare nu sunt explicite în legătură cu care anume dintre cetăţile locului se ocupă.

 


 

        Galerie foto

        Oraş fortificat.

 

 

 

 

Transilvania