Bogdan-Vodă


 

         Galerie foto

Bogdan Vodă (Cuhea, jud. Maramureş). Situată pe o terasă (cu axele de 50 x 20 m) de deasupra Izei, delimitată acum, în trei părţi de pante abrupte, cu excepţia sudului. Fortifica­ţiile exterioare au fost drastic distruse de eroziunea marginilor terasei şi de lucrările agricole. Doar către nord s-au descoperit urmele unui şanţ. Unele gropi sugerează şi prezenţa unei palisade simple (cel puţin pe sud şi nord) construită din bârne (Ř = 0,40 m) dispuse la o dis­tanţă de 0,60-0,80 m. Turnul-locuinţă (12 x 9 m) a fost construit pe fundaţii din bolovani de râu, fără mortar (l = 0,90 m). Nivelul solului a fost dublat cu o reţea de bârne (în colţuri şi de-a lungul pereţilor) care susţinea elevaţiile, dar şi un subsol puţin adâncit. Către est a fost găsită urma unei structuri (numită „pridvor” sau bază de scară). A avut două etape constructive majore. Cea de-a doua nu a modificat planimetria sau dimensiunile, ci doar unele detalii de construcţie (fundaţiile de piatră la 0,80 m, la care se adunau, până la gr de 1,20 m, bârne şi lut bătut). Elevaţia de lemn a fost lipită cu lut (chirpic), iar acoperişul a fost făcut din şindrile. Dintre accesorii s-au conservat balamalele şi ţâţânile uşii. A posedat, de asemenea, o sobă de cahle-oală cu gura pătrată. În faza a doua, curtea a fost pietruită cu bolovani de râu. Au fost descoperite vârfuri de săgeţi cu forme diferite, şase pinteni, accesorii vestimentare, lame de cuţit, din care unul de luptă, un pahar de sticlă pictată, o talpă de sfeşnic, două fragmente de opaiţ, un mâner de căldăruşă, o fusaiolă, ceramică de bucătărie. Cerce­tare arheologică din anii 1964-1965 (R. Popa, M. Zdroba, Şantierul arheologic Cuhea. Un centru voievodal din veacul al XIV-lea. Baia Mare, 1966, p. 8-32; R. Popa, O sobă de cahle oală din secolul XIV la Cuhea – Maramureş, în SCIVA, 24, nr. 4, 1973, p. 671-679; Idem, Ţara Maramureşului, p. 219-221).

Nu este consemnată documentar. Construită de către familia aristocratică românească lo­cală, mai precis de cea a lui Bogdan, fost voievod al Maramureşului, iar apoi „al doilea des­călecător al Moldovei”. După rebeliunea sa, rezidenţa a fost incendiată, iar pos. trecute pe seama nepoţilor lui Dragoş de Giuleşti, fiii lui Sas, respectiv Drag şi Balc. Problema unor posibile raporturi ale ruinei cu un castel menţionat în 1522 a rămas neelucidată.

 

 

 

Transilvania