Brateiu


  

            Galerie foto

            Brateiu (jud. Sibiu)

            Biserica evanghelică este înconjurată cu o curtină eliptic-neregulată, dispunând de segmente drepte şi altele cu uşoare curburi. Un segment important, spre sud-est, a fost demolat (1906) şi suprapus de clădiri necesare comunităţii moderne. Curtina este punctată prin contraforturile, mai ales pe latura de nord. Picioare de zidărie, din interior, amintesc ori de un drum de strajă pe care îl sprijineau odinioară, ori de resturi de ziduri de la casele interioare.

            Pe curtină regăsim două turnuri. Cel de est, are o planimetrie dreptunghiulară şi un acoperiş în pupitru, înclinat către interior. Accesul a fost permis prin turnul de poartă de sud. Deşi şi-a păstrat structura iniţială, partea inferioară i-a fost redecorată, ca să se concorde cu clădirea nouă care i se alătură din est. La interior păstrează scara de acces, confecţionată din lemn, către etaj. Sigur coronamentul a fost reamenajat şi el, pentru că acum, cu coiful piramidal pus direct, pare foarte puţin util pentru susţinerea unei apărări.

            Biserica în sine a primit modificări tipice pentru categoria din care face parte. Vechiul turn clopotniţă a fost supraînălţat, a fost dotat cu o galerie de lemn, între ultimul nivel şi acoperiş, i s-au blocat arcadele de la parter. 

            Corul şi-a modificat înălţimea, printr-o galerie de tragere, sprijinită perpendicular pe contraforturile gotice, iar orizontal pe arce semicirculare. Ferestre de tragere se disting sub cornişa acoperişului.

            Nu există date istorice legate de istoria fortificaţiilor.

 

 

 

 

 

 

Transilvania