Cehu Silvaniei


 

Cehu Silvaniei (jud. Sălaj). Castel construit între 1472 şi 1520 de către Ioan Dragfi. (Koppány T., A középkori Magyarország kastélyai. Budapest, 1999, p. 130). A ajuns apoi în posesia familiei Batoreştilor. Gabriel îl pierde în anul 1569, sau ante, datorită trecerii sale de partea Habsburgilor. În martie 1569, împreună cu tot domeniul şi târgul, sunt dăruite lui Ladislau Gywlaffy de Ratotth (Az erdélyi fejedelmek királyi könyvei. I. Kolozsvár, 2003, p. 46, nr. 85).

Elementele arhitectonice nu sunt relevate.

 

 

 

 

 

Transilvania