Crucişor


                             

Crucişor (jud. Satu Mare). Cetate de pământ (?) întâlnită la 6 km sud-est de sat, pe Dealul Pinţii. Descrie o planimetrie elipsoidală (65 x 67 m), protejată numai de valuri de pământ (l. = 4 m, h = 1-1,5 m). Au fost descoperite urme ale unei palisade de lemn. Materialele arheologice sunt concludente pentru datarea în sec. XIII-XIV (obiecte metalice, ceramică). Cercetări arhe­ologice (1975-1977?) rămân inedite (Gh. Lazin).

Inf. documentare din sec. amintite sunt neconcludente. Toponimicul maghiar marchează doar o poziţie favorabilă, la o încrucişarea de drumuri (Vallazud 1393, Valaswd 1394, Valazuta 1424, poss. Valachicalis Valazwth). Faptul că în 1424 este consemnată doar o simplă pos. ar putea pleda pentru scoaterea din uz a cetăţii.

 

 

Transilvania

Hartă