Cucuiuş


                             

Cucuiş (com. Beriu, jud. Hunedoara). Situată pe o culme (Colnic, pe Muchia Cetăţii) (626 m), aflată la est de sat, cu pante abrupte pe vest, nord şi est. Accesul este posibil doar dinspre sud. Pl. este neregulat, folosind şi unghiuri adaptate terenului. Axa nord-sud are 44 m, cea est-vest, 42 m. Ziduri (gr = 1-1,20 m) se disting doar la suprafaţa solului, urmând mar­ginile terasei. Este posibil să fi avut un turn de poartă, interior, cu dimensiunile exterioare de 4,65 x 7,6 m; interiorul are 3,6 m, cu gr 1,90 m. La construcţie s-a folosit piatra de carieră. Datată larg în intervalul secolelor XIII-XV. Cercetare arheologică derulată sistematic din anul 1998-? (T. Streitfeld, Mittelalterliche Vorhöhenburgen im Unterwald, în FVL, 20, nr. 2, 1977, p. 41-42; M. Căstăian, Cetatea medievală de la Cucuiş-„Colnic”, în BCŞS. Arheologie-istorie, 1, 1995, p. 121-125; Cronica 2000, p. 77, 297).

Neatestată documentar. Iniţial socotită a fi „de graniţă”. Localizarea în scaunul Orăştiei şi în ambianţa celorlalte cetăţi din zonă (Sibişel, Orăştie, poate Cugir) ne determină să o bănuim ca fiind, probabil, ridicată de un aristocrat local (greav?). Localitatea este o întemeiere relativ nouă, care nu are nici o relaţie cu cea medievală. Singura cuplare de stăpânire pare posibilă cu Beriul (1332).

 

 

Transilvania

Hartă