Curciu


   

             Galerie foto

            Curciu (com. Dârlos, jud. Sibiu). Biserică gotică cu plastică sculpturală excepţională, fortificată.

În jurul edificiului ecleziastic este construită o incintă oval-neregulată, cu puncte de circulaţie pe o axă orientată nord-vest – sud-est. Pe ea nu se fac remarcate decât un şir bogat de contraforturi (20 bucăţi), menite să protejeze căderea către pantele movilei pe care s-a amplasat ansamblul. Coronamentul a fost modificat şi nu mai conţine elemente din drumul de strajă ori orificii de tragere.

Intrarea principală se face prin sud-est, pe sub un turn, pe sub o boltă semicilindrică. Contraforturi lungi şi treptate au sprijinit odinioară grătarul hersei. Doar la etajul al doilea se mai păstrează ferestre de tragere în forma unor fante, cele inferioare modificate la forme aproape pătrate. Acoperişul este piramidal. În partea diametral opusă, o altă poartă este flancată doar de două contraforturi. Mai atrage atenţia capela situată aproape de axa bisericii parohiale, care iese complet în afara curtinei, devenind ea însăşi un element de flancare al fortificaţiei. După sărăcia fortificaţiilor este posibil ca locul să se fi construit între sfârşitul secolului al XV-lea şi începutul veacului următor. A rămas apoi neschimbat şi „nemodernizat”.

La interior, două clădiri adosate între turnul de poartă şi capelă, ar putea să aparţină vechii zestre de case ale satului, amplasate la interior.

Nu se cunosc nici date despre construcţie, nici elemente speciale de istorie. Numai restaurări, din anii 1969-1971 şi 1995-1996, sunt consemnate de către Hermann Fabini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transilvania