Ghindari


 

  

Ghindari (jud. Mureș). Situată la est de localitate, pe malul stâng al Târnavei Mici. Po­sedă o incintă eliptică (38 x 20 m). Săpăturile lui Székely Z., din 1960, au indicat că a fost precedată de o cetate dacică cu ziduri de piatră, legate cu pământ. Distrusă în sec. XIX. Da­tată în sec. XIV-XV, dar materialele arheologice au rămas nepublicate (Orbán B., Székelyföld. IV, p. 25-26; Herepei J., în Erd. Múz., 38, 1933, p. 469-473; Székely Z., în Cumidava, 3, 1969, p. 103; Idem, în Materiale, 9, 1970, p. 312).

Aflată pe teritoriul scaunului secuiesc al Ciucului. Datarea materialelor contrazice forța­rea unui scenariu în care ar fi fost părăsită înainte de venirea în zonă a secuilor.

Transilvania

Hartă