Gurghiu


 

         Galerie foto

Gurghiu (jud. Mureș). Cetate de la limita nordică a depresiunii și a localității omo­nime, pe o înălțime dominantă, spre est de actualul Liceu Silvic (conacul Teleki). Datorită șantierelor de construcție aglomerate până la începutul sec. al XVIII-lea, iar apoi demolărilor masive prilejuite de aruncarea sa în aer și de construcția castelului de la poale, fazele sale sunt greu de delimitat. Platoul central, descriind o formă poligonală, are axa mare orientată nord-sud. Fragmente de ziduri se observă la suprafața solului, în jurul aceluiași platou. Urma unei mari cisterne, cu secțiune rectangulară, ar putea aparține aceleiași epoci. Dintre acestea, nici un fragment nu poate fi plasat, cu toată certitudinea, între anii 1200-1400. Cer­cetări arheologice începute în anul 2003 (Soós Z., A görgényszentimrei vár régészeti kutatása és felmérési eredményei (2003-2004), în Castrum. A Castrum Bene Egyesület Hírlevele, 1, 2005, p. 91-95).

Începuturile ei sunt speculative. Sigur este menționată în anul 1358, ca fiind legată de demnitatea comitelui secuilor. În aceeași situație va rămâne până în vremea principatului, când a fost înzestrată cu ultimele fortificații (Engel P., Archontológia. I, p. 321).

Transilvania