Ilidia


         Galerie foto

Ilidia I (jud. Caraș-Severin). Complex de construcții (cinci), situat pe dealul Oblița. Din­tre construcțiile descoperite, alături de o rotondă, există o clădire rectangulară (11 x 11 m), împărțită de un zid median. Cea din urmă era pe fundații de piatră și, se pare, cu elevații de cărămidă. Aceasta a fost, după cercetarea arheologică, interpretată ca un posibil turn-locuință. Datarea este asigurată de două monede din a doua jumătate a sec. al XII-lea. Nu sunt semnalate elemente de flancare ori de incintă.

Este posibil ca să fi aparținut unui domeniu regal, respectiv fiicei lui Bela al III-lea, Mar­gareta, căsătorită cu împăratul bizantin Isac al II-lea Anghelos. Donația i-a fost confirmată și după ce a devenit văduvă (1223) (D. Țeicu, în Arheologia satului medieval din Banat. Reșița, 1996, p. 77-82).

Ilidia II (jud. Caraș-Severin). Pe dealul Cetate, există o fortificație elipsoidală (41 x 32 m), ridicată în jurul unei biserici cu altar rectangular, decroșat. Constă dintr-o palisadă com­plexă (două rânduri de bârne verticale, dispuse la o lățime de 2 m, unite cu altele longitudi­nale, umplute cu pământ) și un șanț interior (l. = 8 m, adâncime 1,7-2 m). Datarea ei pare a fi asigurată de morminte din sec. XII, care se aflau sub palisadă. Posibil însă ca cimitirul să fi existat o vreme și fără monumentul de cult (sec. XIII). După unele opinii, ar putea să fi fost vechea biserică arhidiaconală, fortificată (Șt. Matei, I. Uzum, Date noi asupra bisericii și fortifi­cației de la Ilidia, în ActaMN, 9, 1972, p. 555-557; Benkő E., în KMTL, p. 281).

Ilidia III (jud. Caraș-Severin).

Galerie foto

 

 

 

 

 

Transilvania

Hartă