Micăsasa


      

      

Micăsasa (jud. Sibiu). Castel construit de Paul Horvath din Sibiu, castelan de Unguraş, între anii 1476-1485. (Koppány T., A középkori Magyarország kastélyai. Budapest, 1999, p. 181).

Despre urmele sale vorbesc doar un set de cahle figurate, descoperite în preajma grădiniţei actuale.

 

 

 

 

 

Transilvania