Nuşfalău


      

      

Nuşfalău (jud. Sălaj). Castel bănuit a fi ridicat de către familia Bánfy, în cursul secolului al XV-lea. A fost distrus de către răsculaţi în anul 1514, iar la 1525 era în aceeaşi stare (Koppány T., A középkori Magyarország kastélyai. Budapest, 1999, p. 185).

 

 

 

 

 

Transilvania