Praid


 

            Galerie foto

            Praid (Rabsonné vár, jud. Harghita). Cetatea este situată pe o șa (962 m) din valea Târ­navei Mici, izolată de restul platoului (sud-est) prin două valuri și un șanț, care nu se mai păstrează pe laturile de nord și sud. Sectoare de incintă sunt protejate doar de pante prăpăs­tioase. Are o formă planimetrică neregulată (115 x 41 m). În partea nordică și nord-estică este protejată cu ziduri de piatră (grosimea = 1,8-1,9 m), dispuse într-o formă ușor trapezoidală. Sunt ușor săpate în stâncă și cu structură emplectonală. Pe unele locuri s-au păstrat în elevație până la 1,7-1,8 m. Intrarea a fost presupusă în colțul de nord-est. Urma unei fântâni este semnalată în sec. XIX. Materialele ceramice medievale (pe lângă cele dacice) (nepublicate) au fost datate cu aproximație în sec. XII-XIII. Din periegeză au fost culese vase din sec. XIII-XIV. Cercetări arheologice din 1974 (Orbán B., A Székelyföld leirása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból. I. Pest, 1868, p. 136-137; Ferenczi I., A parajdi Rabsonné vára, în Korunk, 36, nr. 1-2, 1977, p. 123-126; Benkő E., Kelet-Erdély „korai” kővárai, în Castrum Bene, 1, 1990, p. 69; Ferenczi I., Sóvidéki várainkról. Corund, 1994, p. 32-45, 83, 99-100; www.varak.hu – Parajd; Sófalvi A., Sóvidék a középkorban. Fejezetek a székelység középkori történelméből. Székelyudvarhely, 2005, p. 151-154).

Fără inf. documentare și fără nici un posibil scenariu istoric personalizat.

 

 

 

 

Transilvania