Turia


Galerie foto

Turia (Bálványos, jud. Covasna). Cetatea este situată la 10 km de comună, pe valea omonimă, pe un pisc (1040 m) stâncos în vest, sud şi est. Perimetrul interior, cu stânci, a fost nivelat cu pământ adus din afara cetăţii. Donjonul, aşezat în colţul de nord, are dimensiunile exterioare de 10 x 10 m, iar cele interioare 3,60 x 3,80 m, cea mai mare grosime a zidurilor fiind spre est (3,80 m). S-a păstrat pe o înălţime de aprox. 10 m. Interiorul este repartizat pe trei nivele, primul fiind boltit, celelalte având planşee de lemn. Grosimea zidurilor este cu 50 cm mai mică la nivelul al doilea, iar al treilea are doar 1 m. Intrarea nu se cunoaşte dar, în mod sigur, nu a fost la primul nivel. În partea superioară a funcţionat o galerie de lemn. O încăpere scobită în stâncă (10 x 4 m) a fost identificată la colţul de nord-vest al donjonului. Incinta a fost adosată turnului şi a avut două curţi. Curtinele interioare (40 x 25 m) au înglo­bat unele stânci şi conservă încă urme clare de la prag (30 cm lat, aflat la 2 m înălţime) de la drumul de rond, precum şi de la metereze (110 x 50 cm) şi creneluri (110 x 200 cm). Incinta inferioară este mai largă (105 x 40 m) şi, se pare, mai nouă. O poartă a funcţionat spre est. Există urma unei cisterne (ovală, cu Ř = 3-3,5 m şi adâncime = 4,7 m), căptuşită cu piatră legată cu mortar la ghizd şi argilă în interior. Cercetarea arheologică a cunoscut mai multe etape (1942 sau 1946, cu o mare parte a materialului dispărut, reluată şi după anul 2000) (Orbán B., Székelyföld. III, p. 84-91; Altorjai Csoboth J., A torjai Bálványos-vár, în Pásztortűz, 13, nr. 18, 1927, p. 421-423; Székely Z., în Aluta, 8-9, 1976-1977, p. 55-57; Cronica 2000, p. 259; Noi descoperiri arheologice în sud-estul Transilvaniei. Coord. V. Cavruc. Covasna, 2003, p. 35-37).

Ridicată cândva înaintea anului 1360, de o familie nobiliară locală (Apor). În anul menţi­onat se procedează la un partaj. Alte date documentare medievale nu se mai cunosc. A fost abandonată doar în sec. al XVII-lea.

Transilvania