Turnişor


  

Turnişor (or. Sibiu). În 1926, W. Horwath încerca să demonstreze că în mijlocul biseri­cii evanghelice se aflau resturile unui turn-locuinţă, cu baze rectangulare (circa 13,20 x 13,20 m, cu înălţime de circa 17 m, gr = 3 m). La citatul turn, prima retragere de grosime, de la nivelul II, corespunde unui planşeu de lemn dispărut. O altă retragere de grosime mar­chează nivelul III. A descoperit şi o intrare, la etaj, pe latura de sud. Numele maghiar şi ro­mânesc al localităţii pledează pentru funcţionarea unui turn-donjon (Die Neppendörfer Berchfrit, în Korrespondenzblatt, 49, nr. 4-5, 1926, p. 48-49). S-a verificat în 1986 (nu se scrie de către cine!), că la clopotniţa bisericii luterane nu s-a ajuns de un turn roman (!) refolosit. O veche incintă, abia vizibilă, cu traiect neregulat, a fost atribuită sec. XIII-XIV (Gh. Anghel, Cetăţi medievale din Transilvania. Bucureşti, 1972, p. 38; Rep. Sibiu, p. 230; I. M. Ţiplic, Sisteme de fortificaţii ale Transilvaniei în sec. XI-XIV. Teză de doctorat. Sibiu, 2003, p. 331).

Transilvania

Hartă