Vărșag


 

            Galerie foto

            Vărșag (Tártód, jud. Harghita). Situată pe cursul superior al Târnavei Mari, la conflu­ența cu pârâul Tártód, pe o înălțime de 848 m. Cetate cu pl. oval (axele 75 x 37 m), având o intrare de tip clavicula în sud-est. Există ziduri din piatră de stâncă (grosime = 1,8-2 m), cu mortar sărac, care mărginesc o curtină înălțată la 4-5 m. Sunt și urme vizibile de șanț. Au fost identificate consecințele unui incendiu și ceramică (nepublicată) datată în sec. XI(?)-XIII. Cu prilejul publicării ulterioare, a unor fragmente ceramice, s-a oferit datarea în sec. XII-XIII. Posibile urme de fortificare preistorică. Cercetări arheologice din anii '60 (Orbán B., A Székelyföld leirása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból. I. Pest, 1868, p. 131-133; Ferenczi G. și I., în Korunk, 30, nr. 8, 1971, p. 1138-1146; L. Munteanu, Cercetări arheologice și istorice efectuate la castelul Lăzarea, în Cerecetări arheologice, 7, 1984, p. 263; Benkő E., Kelet-Erdély „korai” kővárai, în Castrum Bene, 1, 1990, p. 69, 77, fig. 2/b, 81; www.varak.hu – Székelyvarság; Sófalvi A., Sóvidék a középkorban. Fejezetek a székelység középkori történelméből. Székelyudvarhely, 2005, p. 149-151). După numele propriu este plasată și la Corund.

 

 

 

 

Transilvania