... istoriile speciale ale  cetăţilor mai de frunte dintr-o ţară, ajută mai mult compunerea istoriei unei ţări, adesea mai mult şi decât biografia sau descrierea vieţii celor mai renumiţi bărbaţi care vor fi condus destinele unei ţări intr-o lungă serie de ani, ca domnitori, ca guvernatori, comandanţi de armate, ca mari oratori şi scriitori.  

George Bariţiu

 

 

     

 

 

 

  

 


 

 

Făt Frumos nu doarme la castel!

 

     A fost odată ca niciodată, că de nu ar fi, nu s-ar net-ezii! A fost odată un Făt Frumos, născut din orice altceva decât din sămânţă de român normal, care a crescut cât inflaţia şi a devenit voinic cât prostia.

     Şi ca să scape de bordeiul său de naştere, a pornit în lume să caute aur, renume de Cel-mai-cel şi femei. A zis că moaca lui face cât o spadă bine ascuţită, mintea este fabrică bună pentru minciuni, iar calul lui bate chiar şi o emblemă de Ferrari.

     A găsit un zmeu, unii spun că au fost chiar trei, l/i-a zdrobit naiba ştie cum, prin ce putere de convingere, şi s-a trezit stăpân peste castelul/castele lui/lor. A văzut că-i o hardughie mare, plină de altceva decât parchet melaminat, gresie de Sanex, humă colorată cu rulouri, mobilă din rumeguş presat şi cratiţe cu iz de curechi şi ai, ba s-a procopsit şi cu o hazna cu buton şi o vană cu vălurele. A dat din umeri nedumerit şi a zis cu înţelepciune de veacuri reţinută:

     „Nu-i de mine!”

     Şi-a luat şuba de oaie, mirosul de autohton şi toiagul care arăta mai deştept decât el, s-a ghemuit într-un cotlon de orice şi a spus din nou:

„Asta-i doar pentru www.cetati.medievistica.ro”!   

 

 


 

 

SITE-URI ASOCIATE

 

medievistica.ro

 

biserici.medievistica.ro

 


VIZITE

(începând cu 23.03.2009)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUTĂŢI

 

 

Reprezentări artistice de fortificaţii (02.03.2017)

 


 

Tezaur de monumente

 

Curtea de Argeș - mănăstire I Dragomirna I Timișoara - cetatea veche

 

Făgăraș

 

Hunedoara (dealul Sânpetru)

 

Stejărișu

 

Șaroșu pe Târnave I Târnăvioara

 

 

 

 


 

Monumente în viaţă

 

160 de ani de la incendiul Castelului de la Hunedoara, Adrian Burlacu

 

Frunză verde de brandist, hai să punem de-un castel udrist!

 

„Călare pe cetate”. Mic album de necivilizaţie (partea a II-a)

 

Sucidava ocolită şi plânsă

 

Mie-mi spui? E o biată cetate!, Bogdan Georgescu

 

Zilele cetăţii Ibida - 17-29 august 2011

   

Meşendorf - raport de constatare

 

Un demers problematic: cetatea Ika de la Cernatul de Sus, Albert Mártonfalvi

 

 

 

arhiva


 

Monumente asediate

 

Cum se buldozerește cetatea Oradea, Mirela Strătulescu

 

Ce se mai petrece la Alba Iulia

 

Cum se face o reabilitare forţată de cetate: din nou la Alba Iulia

 

Şimleul Silvaniei – cetatea lepădată de „binevoitori” ai restaurărilor şi abandonată de gospodari

 

Cetatea Alba Carolina atacată de buldozere şi escavatoare, Gligor Borza

 

În căutarea „Cetăţii Noi” de la Uioara (oraş Ocna Mureş, jud. Alba), Gelu Munteanu, Adrian Andrei Rusu

 

 

arhiva


 

Între ziduri

 

Despre „leagănul” Himfieştilor bănăţeni: cetatea Döbrönte (com. Veszprém), Kacsói Bálint

Aproape întâmplător, despre fortificaţii. A XV-a Conferinţă internaţională ştiinţifică de teoria şi practica reabilitării patrimoniului construit Tuşnad: „Fortificaţii din nou în folosinţă”, Mirela Strătulescu, Albert Mártonfalvi

 

Tunele la cetăţi – o explicaţie prozaică posibilă, Mirela Strătulescu

 

Cetatea Câlnicului săpată de Radu R. Heitel

 

 

 

arhiva


 

Glasul castelanilor

 

Gârbova – cetatea din pădure. Cercetări arheologice, Petre Munteanu-Beșliu

 

Fortificaţiile oraşului Braşov în lumina documentelor săseşti din perioada 1438-1479, Mirela Strătulescu

 

Pomezeu (jud. Bihor), Maria Roșu

 

Teliu (Cruceburg, jud. Braşov)

 

Despre fortificaţiile dealului Bobâlnei, Gelu Munteanu

 

Discurs inconsistent la adresa unor probleme de castelologie generală europeană şi transilvană din secolul al XIII-lea, Adrian Andrei Rusu

 

O modestă fortificaţie medievală în hotarul satului Pianul de Sus (judeţul Alba), Petre Beşliu Munteanu

 

Despre „naşterea” unui doctor în castelologie, la Universitatea din Oradea

 

Indirect despre o cetate/cetăţile medievale de la Brâncoveneşti (jud. Mureş), Adrian Andrei Rusu

 

Cetatea de dinaintea cetăţii Bran. O poveste a poveştilor, Bogdan-Florin Popovici

 

Câteva observaţii privind fortificaţia bisericii evanghelice din Sebeş, Cristian Ioan Popa – Ovidiu Ghenescu

 

Cetăţile Banatului distruse de către turci la mijlocul secolului al XVI-lea. Un repertoriu habsburgic contemporan, Albert Mártonfalvi

 

Informaţii despre două cetăţi medievale maramureşene, Adrian Andrei Rusu

 

Românii şi cetăţile medievale din secolele XIII-XIV, Adrian Andrei Rusu

 

„Fastidioase consideraţii” despre castre, cetăţi şi slujitorii lor, Adrian Andrei Rusu

 

Castelarea Transilvaniei în secolul al XV-lea - performanţele de cercetare actuale, Adrian Andrei Rusu

 

 

 

 

arhiva


 

Recenzii

 

Liviu Stoica, Gheorghe Stoica, Gabriela Popa, Castele şi cetăţi din Transilvania: judeţul Braşov. Bucureşti, 2011, 76 p., Adrian Andrei Rusu

 

Ioan Marian Ţiplic, Fortificaţii medievale timpurii din Transilvania (sec. X-XII). Iaşi, Edit. Institutului European, 2007, 168 p. + il, Adrian Andrei Rusu

 

Hermann Fabini, Universul cetăţilor bisericeşti din Transilvania. Traducere din limba germană. Sibiu, Edit. Monumenta, 2009, 279 p. + 2 anexe, Adrian Andrei Rusu

 

Emil Hurezeanu: opinii şchioape despre cetăţi

 

„Castelologul” Emil Hurezeanu (anterecenzie)

 

Karczag Ákos, Szabó Tibor, Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Várak, várkosfalak, templomvárak, barlangvárak, sáncok és erődítmények a honfoglalástól a 19. század végéig. Budapest, Semmelweis Kiadó, 2010, 758 p. + 1 h., Adrian Andrei Rusu

 

 

arhiva


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © cetati.medievistica.ro 2005-2012

Toate textele şi imaginile prezentate pe site sunt proprietatea cetati.medievistica.ro şi a colaboratorilor săi.

Contact: contactmedievistica@gmail.com

 

- Creat  şi  administrat de Vasile Mizgan -

 

 

SUS

 

 

 

 

 

 


 

 

Societatea de castelologie din România

 

 

formular de adeziune

 


 

Reprezentări artistice de fortificaţii.

Repertoriu contemporan

 


 

 

 

 

Tabăra studenţească de castelologie

Cetatea Râşnov, 6 - 19 iulie 2009

 

galerie foto - 29.07.2009

 

 galerie foto - 11.07.2009


 

 

RECOMANDĂRI BIBLIOGRAFICE

 

cărţi

 

periodice
 

recenzii

 

 

 


 

 

 

 

- Cetatea este deschisă publicului -