LADISLAU KÁN ȘI CETATEA DEVEI.

AFIRMAREA UNEI REȘEDINȚE VOIEVODALE

 


     

Succesiunea de transformări politice și sociale înregistrate în Transilvania la sfârșitul secolului al XIII-lea și începutul celui următor a produs modificări majore și în privința distribuției centrelor de putere din cadrul provinciei intracarpatice și din vecinătățile acesteia. În acest context istoric, Deva s-a afirmat, în preajma anului 1300, ca reședință a puternicului voievod al Transilvaniei, Ladislau Kán, iar apoi ca centru de rezistență al fiilor acestuia până în anul 1321.

Care au fost factorii care au făcut posibilă această afirmare a Devei? Până în ultimii ani ai secolului al XIII-lea, despre reședințele voievozilor Transilvaniei se pot spune foarte puține lucruri. Exista, cu siguranță, o tradiție care considera orașul Alba Iulia principalul centru eclesiastic, judiciar și politic al Transilvaniei, și avem destule temeiuri pentru a afirma, chiar dacă documentele păstrate nu ne oferă foarte multe informații explicite, că această localitate era considerată, înaintea marii invazii mongole din 1241-1242, reședința de drept a instituției voievodale. Cel puțin la nivel simbolic, acest statut de reședință s-a păstrat și după mijlocul secolului al XIII-lea, el fiind reflectat de păstrarea perpetuă de către vicevoievozii Transilvaniei, de-a lungul aproape a întregului ev mediu, a titlului de comite de Alba. Atestați, cu începere din 1266[1], vicevoievozii Transilvaniei erau urmașii vice-judecătorilor voievodali din perioada anterioară invaziei mongole. Atribuțiile lor erau, inițial, preponderent juridice, iar strânsa asociere a acestei funcții cu comitatul Alba și, firește, cu orașul său de reședință, este de pus în legătură cu o tradiție transilvăneană care situa la Alba Iulia principalul centru judiciar al voievodatului. Ultimul voievod al secolului al XIII-lea care a încercat să valorifice acest prestigiu simbolic al Albei Iulia, transformând-o în centrul de reședință a administrației voievodale, a fost Matei Csák (1270-1272, 1274-1275, 1276-1277)[2]. Însă, după rebeliunea săsească din 1277-1279, care a înlăturat din Transilvania orice urmă a dominației neamului Csák, episcopul Petru Monoszló a reușit, ca rezultat al unei donații a regelui Ladislau al IV-lea, să obțină controlul exclusiv și complet al întregului oraș. Cu începere din acest moment, voievozii Transilvaniei s-au văzut lipsiți de orice urmă de autoritate asupra orașului episcopal și de orice posibilitate de a își instala reședința în interiorul acestuia. Așadar, la sfârșitul secolului al XIII-lea, Alba Iulia și-a definit o nouă identitate, cât se poate de precisă, pe harta politică a Transilvaniei, aceea de reședință exclusivă a episcopiei[3].

În ceea ce-i privește pe ceilalți predecesori ai lui Ladislau Kán, reprezentanți ai unor partide aristocratice cu diferite grade de ancorare pe scena politică transilvăneană, prezența acestora în Transilvania a fost, de regulă, una prea episodică pentru a mai putea vorbi de existența unor reședințe bine organizate. Însuși Roland Borșa, deținător al funcției voievodale timp de mai mult de un deceniu, și-a exercitat, cu destule dificultăți, controlul asupra voievodatului intracarpatic din reședințele sale bihorene, prin intermediul oamenilor săi de încredere, în condițiile în care afirmarea regimului congregațional, intervenită în această epocă, a limitat în mod semnificativ influența internă a reprezentanților familiilor aristocratice care nu dispuneau de posesiuni în provincie[4]. Potrivit mărturiilor documentare, prezențele lui Roland Borșa în Transilvania au fost și ele episodice, și nimic din ceea ce cunoaștem astăzi nu ne îngăduie să afirmăm că el ar fi manifestat vreo predilecție pentru una sau alta dintre localitățile voievodatului intracarpatic.   

Devenit voievod al Transilvaniei în anul 1294, în calitate de exponent al regimului congregațional, a tradițiilor politice și a programului ideologic al regnum-ului transilvănean, Ladislau Kán și-a văzut autoritatea puternic concurată, până la stingerea regelui Andrei al III-lea și a dinastiei Arpadiene (1301), de poziția extrem de puternică pe care o deținea în interiorul provinciei episcopul Petru Monoszló (1270-1307). În 1294, ruda pe linie maternă a episcopului, Petru Bő, și-a obținut numirea în funcția de comite al secuilor[5], în vreme ce fratele acestuia, Mihail Bő, prepozit al capitlului din Alba Iulia[6], a avut o carieră ecleziastică strălucită, care a culminat cu instalarea sa în scaunul arhiepiscopal de Strigoniu. În timpul lui Petru Monoszló, episcopia Transilvaniei își extinsese controlul asupra Clujului și altor localități de pe valea Someșului Mic, construise cetățile de la Florești și Tăuți, ajungând astfel deținătoarea unor poziții bine conturate în comitatele Alba și Cluj. Prin vizitele regale din 1285 și 1287, ca și prin desfășurarea aici a marii congregații provinciale din 1291, prezidată de rege, Alba Iulia își demonstra prestigiul de capitală simbolică a Transilvaniei.    

În ceea ce privește principalele poziții ale puterii voievodale, acestea erau localizate în comitatele din nord, Dăbâca și, în principal, Solnoc, susținute pe cetățile regale de la Unguraș și Ciceu, pe veniturile importante și constante ale ocnelor și vămilor de sare și pe ascensiunea economică a unor localități ca Dejul, Cojocna, Sicul sau Bonțida. Aceste regiuni au reprezentat bazele puterii lui Ladislau Kán, până pe la 1299-1300, și tot din mica nobilime de aici provine și primul său vicevoievod, Ioan de Deuș (m. 1301)[7]. Cu timpul, însă, Ladislau Kán a înțeles probabil pericolul reprezentat de o prea strictă cantonare în aceste regiuni, care nu îi dădeau posibilitatea de a controla ansamblul Transilvaniei, îi ofereau puține opțiuni în raport cu multiplele centre de putere „oligarhice” constituite pe teritoriul regatului ungar și, de asemenea, puține șanse de a angaja o politică externă proprie, prin stabilirea de relații cu vecinii meridionali ai Transilvaniei.

Alegerea Devei ca reședință voievodală a reprezentat în acest context, pentru Ladislau Kán, o garanție a succeselor din perioada cea mai fastă a domniei sale. Cetatea fusese ridicată în preajma anului 1260, fiind implicată pentru prima oară într-un eveniment militar major în anul 1264, când Petru Csák a obținut aici o mare victorie împotriva trupelor cumane ale lui Bela al IV-lea, conduse tocmai de frații Ladislau și Gyula Kán (bunicul și unchiul voievodului instalat în 1294). Cetatea de la Deva avea o formă oval alungită, cu axa principală, pe direcția est-vest în lungime de circa 90 m, și cu lățimi cuprinse între 18 și 35 m[8]. Fortificația dispunea de un turn-donjon, un palat cu dimensiunile aproximative de 24 x 10 m, compus nivelul solului din patru încăperi dispuse în anfiladă și supraetajat, care coincide cu acea casă (domus) voievodală de la Deva, atestată documentar în anul 1308[9]. Datarea acestui obiectiv în preajma anului 1300 este acceptată de specialiști. Există însă și opinii care asociază casa voievodului Ladislau cu o construcție aflată pe locul Magnei Curia (actuala clădire a Muzeului Județean), poziționată la poalele cetății[10].

 Transformarea în reședință voievodală a acestei cetăți strategice îngăduia atât extinderea influenței lui Ladislau în regiunile de pe valea Mureșului inferior, cât și facilitarea legăturilor cu nobilimea din Slavonia și cu proprietățile familiale din comitatul Baranya. Dominarea Transilvaniei sud-vestice făcea, de asemenea, posibilă extinderea influenței sale în Banat și inițierea de către voievod a vastelor sale proiecte politice sud-est europene. De asemenea, această poziție îi permitea, așa cum va fi cazul în 1307, să controleze comunicațiile sașilor din provincia Sibiului cu Ungaria și, în acest fel, să exercite presiuni asupra lor. Prin instalarea în cetatea Devei, Ladislau putea ține, în același timp, la distanță nobilimea congregațională din comitatele nord-transilvănene, ale cărei privilegii recent dobândite îi puteau îngrădi libertatea de acțiune.

Într-adevăr, odată cu stabilirea reședinței voievodale la Deva, destinul voievodului Ladislau a luat un nou curs, iar Transilvania însăși a cunoscut, din perspectiva afirmării sale în politica europeană, unul dintre cele mai strălucite momente din istoria sa medievală.

Cel dintâi act emis de Ladislau Kán la Deva datează din 5 februarie 1302[11], dar pregătirea terenului pentru instalarea voievodului în această locație trebuie să se fi produs în preajma anului 1299. Pentru a elimina din regiune concurența agasantă a episcopului, aflat și el în legătură cu facțiuni ale nobilimii slavone și cu cercurile aristocratice ungare, Ladislau Kán și-a impus cu fermitate controlul asupra Hunedoarei și Hațegului, eliminându-i de aici pe reprezentanții lui Petru Monoszló și provocând protestul tardiv al acestuia, adresat în 1300 papei Bonifaciu al VIII-lea[12].

Odată cu moartea regelui Andrei al III-lea (14 ianuarie 1301) și cu declanșarea marii crize dinastice care i-a urmat, în reședința lui Ladislau Kán de la Deva s-a dezvoltat o curte voievodală fără echivalent în epoca care a precedat-o. Structurile centrale ale administrației voievodale, în perioada care a urmat stabilirii sale la Deva, înregistrează un remarcabil salt calitativ, ele fiind întrutotul compatibile cu statutul de cvazisuveranitate dobândit de Transilvania în această epocă. Izvoarele atestă existența unui jude al curții (iudex curiae) voievodului Ladislau, în persoana unui comite Ioan, și, de asemenea, a unui stolnic (dapiferum) al acestuia, în persoana unui magistru Petru[13]. Apariția acestor demnitari constituie, în Transilvania, o inovație a acestei epoci, rezultat al consolidării unui sistem administrativ care prelua, după anul 1301, și o parte a funcțiilor puterii regale. La Deva funcționa, probabil, și sediul camerei Transilvaniei, menționată și în textul acordului de la Szeged[14], organism fiscal a cărui activitate principală era reprezentată de schimbarea anuală a banilor și de perceperea taxei aferente acesteia (lucrum camerae), plătită inclusiv de către nobilime. Controlul camerei Transilvaniei transforma Deva în centrul unui sistem fiscal bine organizat, care, pe lângă perceperea taxelor regale, controla totalitatea operațiunilor monetare, dispunând și de posibilitatea realizării unor emisiuni proprii[15].

Cancelaria voievodală, inițial una nu foarte extinsă, a evoluat și ea cu rapiditate, după modelul aceleia episcopale din Alba Iulia. Conducătorul ei între anii 1301 și 1306,  cu rangul de protonotarius, arhidiaconul Ioan de Târnava, se numărase, dealtfel, printre juriștii episcopului Petru, pentru care îndeplinise chiar o însărcinare la curtea regală (1300)[16]. După 1306, funcția de notar (notarius) al voievodului a revenit unui anume Ștefan[17], despre care nu dispunem de nici o altă informație.

Era firesc ca, în asemenea condiții, curtea voievodală de la Deva să fi fost una destul de animată. Mauriciu, parohul de Cricău, primit de Ladislau în noiembrie 1308, ne spune că la întrevederea sa cu acesta au fost de față castelanul Devei Paul, fiul lui Ladislau, împreună cu ruda sa Ioan Rufus; de asemenea, comitele Andrei, fiul lui Iohanka, Bas, fiul lui Balos, Ioan de Lomb și numeroși alții[18]. Prezența la curte a unui anumit număr de nobili, în calitate de martori ai judecății voievodale, este atestată, ocazional, de Ladislau însuși, care, în cazul pronunțării unor sentințe luate la curtea sa din Deva – așadar în afara congregațiilor nobiliare ale Transilvaniei – menționează asocierea la luarea deciziei a reprezentanților stării nobiliare (prehabita matura deliberatione et consilio nobilium terre Transilvane, qui nobis tunc aderant, potrivit formulării unui document din octombrie 1303[19]), singura în măsură să confere deciziilor voievodale autoritatea lucrului judecat. Dispunem, de asemenea, de o informație referitoare la vizitarea curții voievodale de către un anume Paul, vicar al arhidiaconului de Keve[20]. Chiar dacă sursele nu sunt, nici în această privință, extrem de generoase, ele ne permit să remarcăm cel puțin faptul că nobilii amintiți ca făcând parte din anturajul lui Ladislau nu sunt menționați în nici o altă împrejurare în afara curții acestuia; ei trebuie considerați, prin urmare, servienții personali ai voievodului, oamenii de încredere pe care acesta îi păstra în permanență în preajma sa.

La Deva au fost primiți cu siguranță, în această epocă, cei mai mulți dintre reprezentanții diplomatici ai suveranilor, principilor sau altor potentați ai epocii cu care voievodul Ladislau avea diferite legături: trimișii „regilor” Serbiei și Bulgariei, amintiți de cronica lui Ottokar de Styria în 1307; ai lui Otto de Wittelsbach, Venceslas al III-lea Przemysl, ai lui Albrecht și Frederic de Habsburg – nunțiul acestuia din urmă fiind menționat într-un act care datează, de asemenea, din 1307; ai lui Carol Robert de Anjou – negociatorului trimis de acesta la voievodul Ladislau în 1307 îi cunoaștem și identitatea: este vorba despre Paul, prepozitul de Zips, fost vicecancelar al reginei Agnes de Habsburg[21]; ai diferiților conducători de partide aristocratice din Ungaria; ai cardinalului Gentile și a altor înalți demnitari ecleziastici; ai altor puteri central-europene, balcanice sau răsăritene pe care le putem doar bănui. Ladislau Kán a devenit, mai cu seamă în 1307 și în anii care i-au urmat, un personaj curtat de o mare parte a suveranilor șiprincipilor epocii ca urmare a arestării lui Otto de Wittelsbach și a asumării posturii de arbitru al competiției pentru coroana regală a Ungariei. Acest interes legat de politica și de personalitatea voievodului nu avea cum să nu se reflecte și asupra curții sale de la Deva.

În ceea ce privește funcția de castelan al cetății Deva, ocupată în 1309 de acel Paul, fiul lui Ladislau[22], ea era probabil cumulată cu cea de comite al Hunedoarei, așa cum se va întâmpla și în epoca restaurației angevine. Situații asemănătoare puteau fi întâlnite atât în Solnocul Interior, al cărui comite era un anume Mike, castelan de Unguraș[23], cât și în comitatele Arad și Brașov, subordonate voievodului Ladislau, ai căror comiți titulari erau castelanii cetăților Șoimoș (Alexandru, 1309; Dominic, 1310)[24], respectiv Codlea (Solomon de Brașov)[25].

Ca rezultat al instalării reședinței sale la Deva, Ladislau Kán a manifestat un interes special față de Țara Hațegului, care reușise să își păstreze o identitate proprie, ea nefiind afectată decât în proporție de 10-20% de pătrunderea sistemului comitatens și de transformările sociale promovate de statul ungar[26]. Libertatea religioasă de care beneficia puternica cnezime românească local㠖 care ctitorise, în a doua jumătate a secolului al XIII-lea, mănăstiri și biserici de zid cum ar fi cele de la Densuș sau Peșteana – este reflectată de menționarea, într-o inscripție slavonă care datează din anul 1313/1314, a cnezului Balea, preotului Naneș și zugravului Teofil – „ctitorii” și, respectiv, executantul celui mai vechi strat de pictură murală al bisericii ortodoxe din Streisângiorgiu[27]. În aceași epocă a voievodatului lui Ladislau Kán se produsese, potrivit unor mărturii din epoca restaurației angevine, ocuparea (recuperarea?) de către cnezii români Dan și Stanislav a moșiei Brethonia, intrată, la o dată nedeterminată, în posesia nobilului Toma și restituită de către regele Carol Robert, în anul 1315, nepotului acestuia, Nicolae[28]. Acceptarea de către voievod a instalării unor cnezi într-o posesiune nobiliară reprezintă o mărturie, chiar dacă una indirectă, a existenței unei politici de încurajare față de cnezimea hațegană, care prelungeau, de fapt, și în aceste regiuni spiritul reformelor de tip congregațional.

În anul 1321, Nicolae și Dionysius Szécsi, frații nou instalatului episcop al Transilvaniei, Andrei, au reușit să pună capăt, după o suită de asalturi sângeroase, îndelungatei rezistențe a Devei, ultim refugiu al fiilor lui Ladislau Kán[29], care încetase din viață încă din 1315. Relevantă pentru percepția relației lui Ladislau Kán cu cetatea Devei în secolul al XIV-lea este faptul că în nici unul dintre falsurile documentare de epocă identificate până acum nu este indicată, ca loc de emitere, curtea voievodală de la Deva, fiind preferată în schimb localitatea Cristiș/Oprișani. Așadar, nobilii transilvăneni care își comandau documente false erau atenți să asocieze emiterea acestora cu locul tradițional de desfășurare a congregațiilor transilvănene, generatoare de decizii juridice cu o valoare considerată incontestabilă, și nu cu Deva, percepută ca centru al unei guvernări voievodale autoritare și cvazisuverane, care a dobândit cu timpul pronunțate trăsături autocratice.  Cu toate acestea – sau poate tocmai de aceea! –  voievozii secolului al XIV-lea, începând chiar cu Toma Szécsényi, au continuat să rezideze ocazional în palatul voievodal din cetatea Devei, să țină aici judecăți și să emită documente și, mai ales, să folosească în beneficiul propriei lor imagini aura de forță și putere care fusese creată în jurul acesteia. Imensul prestigiu politic acumulat de cetatea Devei în perioada în care aceasta a funcționat ca reședință a unei Transilvanii aproape suverane a supraviețuit, astfel, în secolele următoare, făcând ca importanța simbolică a acestei cetăți să depășească, aproape întotdeauna, funcțiile sale strict militare.

 

 

Tudor Sălăgean

 


 

[1] DIR II. 79-80; ZW 97-98 (1266).

[2] T. Sălăgean, La Transylvanie dans le système politique de Mathias Csák, în Transylvanian Review, IX, 4/2000, p. 57-72.

[3] T. Sălăgean, Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIII-lea. Afirmarea regimului congregațional,  Cluj-Napoca, 2003, 2007, p. 257-258.

[4] Ibidem, p. 197-222.

[5]Wenzel XII. 557-559; RA 4004 (cu text); Jakó I. 530, 533.

[6]DIR II. 280-281; Wenzel IV. 302-303; Jakó I. 432.

[7]Jakó I. 546, 550; DIR III. 387-388 (Johannis vicevoyvode bone memorie)

[8] A. A. Rusu, Castelarea carpatică. Fortificații și cetăți din Transilvania și teritoriile învecinate (sec. XIII-XIV), Cluj-Napoca, 2005, p. 516.

[9] Ibidem, p. 199.

[10] Benkő E., în KMTL, p. 167.

[11]Jakó II. 14.

[12]Jakó I. 593

[13]DIR III. 176; Zichy I. 122.

[14]DIR III. 172-173; ZW 295-296; AkO II.862.

[15]Carol Robert va recunoaște, în 1336, dreptul camerei Transilvaniei de a emite florini de aur, groși și dinari mici – DIR III. 377-381.

[16]RA 4339

[17]DIR III. 121

[18]DIR III. 121; Kristó Gy., Kán László és Erdély, în idem, Tanulmányok az Árpád-korról, Budapest, 1983,, p. 287.

[19]DIR III. 32-35, 384-386.

[20]DIR III. 122

[21]RDES I. 231-232; AkO II. 230. Pentru calitatea sa de vicecancelar al soției lui Andrei al III-lea v. RDES I. 29.

[22]Ibidem, p. 299; A.A. Rusu, Castelani din Transilvania în secolele XIII-XIV, în AIIACluj, 22, 1979, p. 86, 96.

[23]Ibidem, p. 272; A. A. Rusu, op. cit., p. 92, 95

[24]Ibidem, p. 413; A.A. Rusu, op. cit., p. 91, 93.

[25]Ibidem, p. 312; A. A. Rusu, op. cit., p. 86.

[26]R. Popa, La începuturile evului mediu românesc. Țara Hațegului, p. 61.

[27]V. Drăguț, Pictura murală în Transilvania, p. 40-42; M. Porumb, Dicționar de pictură veche românească din Transilvania, p. 362; C. Moisescu, Arhitectura românească veche, p. 41-42.

[28]DIR III. 234, 406; 239-240, 409. Analiza întregului proces la Maria Holban, Deposedări și judecăți în Hațeg pe vremea Angevinilor, în eadem, Din cronica relațiilor româno-ungare în secolele XIII-XIV, p. 232-244.

[29]Ibidem, loc. cit.; Maria Holban, Din cronica relațiilor româno-ungare în secolele XIII-XIV, p. 95.

ABREVIERI

 

AIIACluj                       Anuarul institutului de istorie și arheologie Cluj, Cluj-Napoca

AkO                              Anjou-kori oklevéltár, ed. Kristó Gy., vol. 1–5, Budapest - Szeged, 1990-1993

DIR II.                           Documente privind istoria României, C., Transilvania, veacul XIII, vol. II (1251-1300).

DIR III.                          Documente privind istoria României, C., Transilvania, veacul XIV, vol. I (1301-1320).

Jakó I.                          Jakó Zs., ed. Erdélyi okmánytár/ Codex diplomaticus Transsylvaniae, vol. 1 (1023-1300), Budapest, 1997.

Jakó II.                         Jakó Zs., ed. Erdélyi okmánytár/ Codex diplomaticus Transsylvaniae, vol. II (1301-1339), Budapest, 2004.

KMTL                           Korai magyar történeti lexikon (9-14. század), ed. Kristó Gy., Budapest, 1994.

RA                                Szentpétery I., Borsa I., eds., Az Árpád-házi királyok  okleveleinek kritikai jegyzéke./Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. Budapest, 1923–1943, 1961, 1987.

RDES                          V. Sedlak, ed., Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae, I. (1301-1314), Bratislava, 1980.

Wenzel                        G. Wenzel, ed., Codex diplomaticus Arpadianus continuatus, Pest, 1860–1874.

Zichy                            A zichi és vásonkeõi gróf Zichy-család idõsb ágának okmánytára./Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeõ, vol. I, Pest, 1871.

ZW                                F. Zimmermann, C. Werner, Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen, vol. I, Hermannstadt, 1892.

 

 

Notă: articol preluat cu consimțământul autorului, din vol.: Pe urmele trecutului. Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani. Coorodonatori Susana Andea, Ioan-Aurel Pop. Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2009, p. 73-78.

 

Back